ZML ambulante begeleiding de Onderwijsspecialisten
 
(Advertentie)

SkoolMate helpt

Steeds meer scholen, zorginstellingen en ouders zetten de SkoolMate in als hulpmiddel om kinderen met een achterstand of beperking volwaardig aan het onderwijs te laten deelnemen. De SkoolMate is een uniek apparaat dat in deze omstandigheden een bijzondere meerwaarde biedt.

  • De SkoolMate is uitstekend geschikt voor dyslexiebegeleiding, bijvoorbeeld met Kurzweil 3000 of Daisy software (Lexima)
  • Bij dyscalculie en rekenachterstand is Maatwerk Rekenen geschikt voor de SkoolMate
  • Gebruik van het touchscreen van de SkoolMate stimuleert de fijne motoriek. Aanwijzen, tekenen en klikken, maar ook schrijftraining is mogelijk op de SkoolMate.

Met name wanneer sprake is van een meervoudige beperking – bijvoorbeeld dyslexie gecombineerd met een motorische stoornis – is de SkoolMate het enige product op de markt dat beide aspecten in zich verenigt.

De SkoolMate is beschikbaar voor scholen en instellingen via Skool Automatisering. Ouders kunnen de SkoolMate aanschaffen bij Paradigit Computers.

(Advertentie)

In de eindklas van basisschool Het Noorderlicht wordt één uur per dag met de Nintendo DS gespeeld. Leerlingen kunnen met deze kleine spelcomputer braintraining en taal- en rekenoefeningen doen. Het idee hierachter is dat de leerlingen door het gebruik van een Nintendo langer hun aandacht bij de lesstof kunnen houden. Niet alleen de kinderen, maar ook de school vindt het een groot succes.

(Advertentie)
(Advertentie)
Brochure Speciaal Onderwijs op internet

Nieuwe brochure over veilig internetten en kinderen met een beperking

Bron: Mijn Kind Online

Kinderen met een beperking zijn min of meer een vergeten groep in de voorlichting over veilig internetten. Stichting Mijn Kind Online heeft daarom een brochure gemaakt met tips voor begeleiders en leerkrachten. Daarmee kunnen ze de kinderen op hun eigen niveau  leren wat ze wel en niet moeten doen op internet. De brochure werd op 30 september 2010 in Utrecht gepresenteerd op het symposium Kind en nieuwe media.


De brochure 'Speciaal onderwijs op internet' is geschreven voor leraren en begeleiders werkzaam met kinderen vanaf tien jaar in de clusters drie en vier van het Speciaal Onderwijs. Verantwoord omgaan met sociale media staat erin centraal. Op verzoek van mensen werkzaam in het veld is de publicatie gemaakt.

Voor meer informatie over de brochure en over mediawijsheid in het speciaal onderwijs kunt u contact opnemen met

Elle Peters   
MediaCoach speciaal onderwijs             
e.peters@deonderwijsspecialisten.nl
026-3526738